Ontruimingsplan

Op elke werkplek kan een dreigende situatie ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan; een uitslaande brand, wateroverlast, stroomuitval, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding of een gaslek. Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat iedereen binnen uw bedrijf weet hoe te handelen bij een calamiteit. Dit kan van levensbelang zijn.

 

Een veilige ontruiming begint natuurlijk met goede voorzieningen in een gebouw. Voorzieningen voor alarmering, brandveiligheid en voor ontruiming. Daarnaast moeten er voldoende, goed getrainde bhv’ers zijn, die de juiste aanwijzingen kunnen geven en die ervoor zorgen dat iedereen veilig het pand kan verlaten.

 

Het wettelijke kader met betrekking tot het ontruimingsplan bestaat uit 2 wetten:

 

Het Bouwbesluit: Dit is alleen van toepassing indien er op uw locatie een brandmeldinstallatie of ontruimingsalarminstallatie aanwezig is.

 

De Arbowet: In het kader van de zorgplicht is iedere organisatie verplicht om de veiligheid van zowel vrijwilligers als bezoekers te garanderen.

 

Wij maken samen met u een goed ontruimingsplan. Wij zorgen ervoor dat uw organisatie aan de wettelijke eisen voldoet. In het ontruimingsplan worden afspraken en procedures opgenomen die noodzakelijk zijn bij een ontruiming. Ook de taken van uw BHV-ers worden goed omschreven.

 

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op, wij maken een ontruimingsplan geheel voor u op maat.

Welkom op onze website

Helaas is het momenteel niet mogelijk een opleiding te boeken middels de aanvraagformulieren op onze website. Excuses voor dit tijdelijke ongemak. Wel is het mogelijk om onderstaand uw gegevens achter te laten. Dan nemen wij na ontvangst, zo snel mogelijk contact met u op.