Aanschaf materialen

aanschaf materialen medicourse

Medicourse is leverancier van kwalitatief hoogwaardige BHV / EHBO materialen. Wij voorzien u graag van een deskundig advies over de aanschaf van deze materialen. Dit om uw BHV organisatie optimaal voor te bereiden op calamiteiten. Neem gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Jaarlijkse controle van uw veiligheidsmiddelen

jaarlijkse controle veiligheidsmiddelen medicourse

Het is belangrijk dat al uw veiligheidsmiddelen regelmatig gecontroleerd worden. Medicourse kan u hierbij geheel ontzorgen. Wij komen jaarlijks bij u langs om alles te controleren en daar waar nodig aan te vullen of te vervangen. Zo zijn al uw materialen altijd up-to-date.

Vluchtroute-plattegronden

vluchtroute medicourse

Ontruimingsplattegronden zijn tekeningen die op strategische plaatsen in een gebouw hangen en aangeven welke vluchtroutes men kan nemen bij een noodsituatie, bijvoorbeeld bij brand. De vluchtplattegronden zijn bedoeld voor de medewerkers én bezoekers in het gebouw. De ontruimingsplattegronden die wij maken komen op strategische plaatsen te hangen. De meest aangewezen plaatsen zijn gangen, wachtruimtes, kantines, […]

Risico-Inventarisatie en Evaluatie

risico inventarisatie medicourse

Wat is een RI&E? Een RI&E staat voor Risico-Inventarisatie en Evaluatie. Elk bedrijf met werknemers is verplicht om de gezondheid en veiligheid op het werk te waarborgen. U brengt alle mogelijke risico’s in kaart. Vanuit een RI&E maakt u een Plan van Aanpak (PVA) om de geconstateerde risico’s aan te pakken.   Een arbeidsongeval kan […]

Bedrijfsnoodplan

bedrijfsnoodplan medicourse

Een bedrijfsnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen.   Wettelijke verplichting Het hebben van een bedrijfsnoodplan is voor de meeste bedrijven geen wettelijke verplichting. Dit geldt wel […]

Ontruimingsplan

ontruimingsplan medicourse

Op elke werkplek kan een dreigende situatie ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan; een uitslaande brand, wateroverlast, stroomuitval, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding of een gaslek. Een ontruimingsplan zorgt ervoor dat iedereen binnen uw bedrijf weet hoe te handelen bij een calamiteit. Dit kan van levensbelang zijn.   Een veilige ontruiming begint natuurlijk met goede […]